Støttet af

Bogen er finansieret med støtte fra nedenstående. Deres bidrag har været altafgørende for at bogen blev en realitet.
Tak for det og tak for at bidrage til bevarelse og beskrivelse af kulturhistorien i Danmark, som har været min motivation for at lave bogen.

Med venlig hilsen
Anne Holst Moulvad
Forfatter

Udgivet med støtte fra:

Ege Fonden - Vibeke og Mads Eg Damgaards Fond
Sydbank Fonden
Helle Mau Jensens og døtres almennyttige Fond
Midtjydsk Skole- og Kulturfond
Aage Damgaard ApS

Fakta:

Tekst: Anne Holst Moulvad
Forsidefoto: Thomas Jepsen
Layout og grafisk bearbejdelse: Alice M. Andersen
Gennemlæsning: Anne Majgaard, Heidi Andersen
Trykt i Danmark 2021 Narayana Press A/S 
ISBN 978-87-91623-39-4