Støttet af

Bogen er finansieret med støtte fra nedenstående. Deres bidrag har været altafgørende for at bogen blev en realitet, og kunne trykkes i en høj kvalitet.
Tak for det og tak for at bidrage til bevarelse og beskrivelse af kulturhistorien i Danmark, som har været min motivation for at lave bogen.

Med venlig hilsen
Anne Holst Moulvad
Forfatter

                                                         Besøg bogens facebook side 

Udgivet med støtte fra:

Ege Fonden - Vibeke og Mads Eg Damgaards Fond
Sydbank Fonden
Helle Mau Jensens og døtres almennyttige Fond
Midtjydsk Skole- og Kulturfond
Aage Damgaard ApS

Fakta:

Tekst: Anne Holst Moulvad
Forsidefoto: Thomas Jepsen
Layout og grafisk bearbejdelse: Alice M. Andersen
Gennemlæsning: Anne Majgaard, Heidi Andersen
Trykt i Danmark 2021 Narayana Press A/S 
ISBN 978-87-91623-39-4
Udkom 22. oktober 2021

Forlaget Trunte Lunte
Drevet af Webnode
Lav din egen hjemmeside gratis!